وبلاگ شخصی علی اصغر صدیقی

علاقمند به IT -روان- کتاب

تنظیم کارت شبکه در دبیان ۹

بدون دیدگاه

nano /etc/network/interfaces

This file describes the network interfaces available on your system #

and how to activate them. For more information, see interfaces(5). #

source /etc/network/interfaces.d/*

The loopback network interface #

auto lo

iface lo inet loopback

The primary network interface #

auto ens33

iface ens33 inet static

        address ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۰۰

        netmask ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰

        network ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۰

        broadcast ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۵۵

   gateway 192.168.1.1پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.