وبلاگ شخصی علی اصغر صدیقی

علاقمند به IT -روان- کتاب

تسلی بخش های فلسفه

این کتاب ترجمه عرفان ثابتی و از نشر ققنوس رو به صورت خلاصه و برداشت های شخصی ام مینویسم.کتاب از شش بخش و یک یاداشت در انتها تشکیل شده

بخش اول:تسلی بخش در مواجه با فلسفه

بخش دوم:تسلی بخش در مواجه با کم پولی

بخش سوم:تسلی بخش در مواجه با ناکامی

بخش چهارم:تسلی بخش در مواجه با ناتوانی و نابسندگی

بخش پنجم:تسلی بخش قلب شکسته

بخش ششم:تسلی بخش در مواجه با سختی ها

یادداشت